مجموعه‌ی انیمیشن‌های تاریخ ایران و جهان با کیفیت عالی برای تدریس در کلاس درس تاریخ

ساخت وبلاگ
چکیده : دانلود چرا تاریخ می خوانیم؟ دانلود زندگی کوچ نشینی و روستا نشی... با عنوان : مجموعه‌ی انیمیشن‌های تاریخ ایران و جهان با کیفیت عالی برای تدریس در کلاس درس تاریخ بخوانید :
دانلود چرا تاریخ می خوانیم؟

دانلود زندگی کوچ نشینی و روستا نشینی انسان

 دانلود شهرها و کشورهای قدیم( 1 ) پیدایش شهرها و تمدن بین النهرین

دانلود شهرها و کشورهای قدیم( 2 ) تمدن مصر، زاده و رود نیل

دانلود شهرها و کشورهای قدیم( 3 ) تمدن های ایلام و آشور

دانلود شهرها و کشورهای قدیم( 4 ) لیدی، فنیقیه و یونان

دانلود ایران و اقوام آریایی

دانلود دولت مادها در ایران

دانلود تاسیس سلسله هخامنشی

دانلود پادشاهی داریوش و اوضاع اداری دوره هخامنشیان

دانلود انقراض هخامشیان و حکومت اسکندر

دانلود سلوکیان و تاسیس سلسله اشکانیان

دانلود ایران و روم در دوره اشکانیان

دانلود انقراض اشکانیان و تاسیس سلسله ساسانیان

دانلود اوضاع داخلی ایران در دوره ساسانیان و جنگهای ایران و روم

دانلود سقوط دولت ساسانیان و ورود اسلام به ایران

دانلود حضرت نوح (ع)

دانلود حضرت هود (ع)

دانلود حضرت صالح (ع)

دانلود حضرت یوسف (ع) 

دانلود دوره طاهریان و صفاریان

دانلود دوره سامانیان و علویان

دانلود دوره دیلمیان، آل زیار و آل بویه

دانلود حکومت غزنویان

دانلود حکومت سلجوقیان

دانلود خوارزمشاهیان و حمله مغول

دانلود ایلخانان و سربداران

دانلود حکومت تیموریان

دانلود تاسیس حکومت صفویه

دانلود سقوط صفویه و تاسیس حکومت افشاریه

دانلود انقراض حکومت افشاریه و تاسیس حکومت زندیه

دانلود تاسیس سلسله قاجاریه

دانلود دوران حکومت فتحعلی شاه قاجار

دانلود دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار - بخش اول

دانلود دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار - بخش دوم

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 5 بهمن 1396 ساعت: 17:36